Dział ds. pieczy zastępczej

Kontakt

Sylwia Kucharska - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej i Działu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 41

Marzanna Chrostek - Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 63 / 289-24-06 wew. 32

 

Kinga Sztrymer -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 32

Anna Pakuła -  Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 32

Izabela Wozińska -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 32

 

Dagmara Kropidłowska - Psycholg

tel. 63 / 289-24-06 wew. 42

 

Sylwia Markiewicz - Pedagog

tel. 63 / 289-24-06 wew. 39