230 Kontakt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Dział ds. pieczy zastępczej

Kontakt

Sylwia Kucharska - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej i Działu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 41

Marzanna Chrostek - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 63 / 289-24-06 wew. 39

 

Renata Kopczyk -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 39

Anna Pakuła -  Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 39

Izabela Wozińska -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 39

 

Dagmara Marciniak - Psycholg

tel. 63 / 289-24-06 wew. 42