Dodatkowe formularze w Obszarze C Zadanie 3 i 4 - Aktywny samorząd

środa 08 maj 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż w zkaładce Aktywny samorząd → Dokumenty do pobrania zostały zamieszczone dodatkowe formularze dotyczące:

Obszaru C - Zadania 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jekości - Wzór C3_O - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztoryzu do protezy - C3

Obszarcu C - Zadania 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) - Wzór C4_O - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4

UWAGA !!!

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.