570 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku - www.pcpr.turek.pl

Aktualności

Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR - przetarg nieograniczony

wtorek 10 lipiec 2018

Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą ich dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osób z ramienia PCPR - przetarg nieograniczony

środa 06 czerwiec 2018