Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie

Kontakty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 62-700 Turek, ul. Łąkowa 1
tel. 063 289 24 06 fax. 063 289 22 24
REGON: 311022966, NIP: 668-17-25-172
e-mail: pcpr@powiat.turek.pl
 
 
 
Edyta Michalak - Dyrektor 
 
Dział organizacyjny i ds. realizacji programów
 
Małgorzata Wojtczak - Kierownik Działu organizacyjnego i ds. realizacji programów
tel.63/ 289 - 24- 06 wew.37
 
Monika Sznycer
Sekretariat
tel. 63 289-24-06, fax 289-22-24
pcpr@powiat.turek.pl
 
Danuta Rusek - Pracownik gospodarczy
 
 
Dział finansowo-księgowy
 
Agnieszka Józefiak - Główny Księgowy
tel. 63 / 289-24-06 wew. 37
 
Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 
Edyta Raźniewska - Kierownik Działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
tel. 63 / 289-24-06 wew. 35
 
Andżelika Czaja - Pomoc administracyjno - biurowa
tel. 63 / 289-24-06 wew. 36
 
Zespół ds. pieczy zastępczej 
 
Sylwia Kucharska - Kierownik Działu ds. pieczy zastępczej i Działu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 41
 
Marzanna Chrostek - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32
 
Renata Kopczyk - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289 - 24 - 06 wew. 32
 
Anna Pakuła -  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32
 
Izabela Wozińska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32
 
Dagmara Marciniak - Psycholog
tel. 63/289-24-06 wew. 42
 
Sylwia Markiewicz - Pedagog
tel. 63/289-24-06 wew. 39
 
Dział ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej
 
Paulina Iciek - Inspektor / Pracownik socjalny
tel. 63 / 289-24-06 wew. 31
 
Iwona Itczak - Inspektor
tel. 63 / 289-24-06 wew. 31
 
Dział obsługi prawnej
 
Anna Szczepocka - Radca prawny
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32