171230 Odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych oraz... - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA PN:

„BUDOWANIE RELACJI. RODZINA ZASTĘPCZA - RODZINA BIOLOGICZNA”.

 

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku wypełniając zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w dniu 15 i 16 listopada 2016r. zorganizowało szkolenie warsztatowe dla 2 grup osób pełniących funkcję rodzin zastępczych tj. spokrewnionych oraz drugiej dla niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, z terenu Powiatu Tureckiego.
          Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego trenera, który zawodowo pomaganiem, zajmuje się od 2000r. (zaczynając od pracy „na ulicy” z osobami uzależnionymi). Obecnie skupia swoją uwagę głównie na pomocy parom i rodzinom, ale też w pracuje w kontakcie indywidualnym. Bardzo lubi pracować z grupą, zarówno rodziną, jak i większą (warsztatową, szkoleniową, socjoterapeutyczną, wsparcia), widząc w niej energię do budowania siły, uruchamiającą w człowieku potencjał do zmian.
          W szkoleniu udział wzięło 20 osób. Tematyka szkolenia oscylowała wokół budowania relacji - rodzina zastępcza - rodzina biologiczna - nabywanie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów i prawidłowych relacji z rodzicami dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowy zakres szkolenia był dostosowany i odmienny w zależności od specyfiki i rodzaju rodzinnej pieczy zastępczej.
          Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć było kooperatywne uczenie się przy  wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć były oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy należały metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.
          Osoby biorące udział w szkoleniu miały szansę opracować własne strategie postępowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z rodzinami biologicznymi. Mogły swobodnie się wypowiadać i podzielić własnym doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.
          Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyrażały chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia ich umiejętność  w różnych zakresach.

 

 

Sporządził: Sylwia kucharska , tel. 63 280 11 41