Wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje,

iż rodziny zastępczej oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mają możliwość skorzystania z pomocy wolontariuszy w ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku.

 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami osoby, które chcą poświecić swój wolny czas innym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

 

U nas też możesz zostać wolontariuszem! 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

Panią Sylwia Kucharską

Panią Marzanną Chrostek

Panią Renatą Kopczyk

pod nr telefonu 63 280 11 39