Archiwum

Spotkanie Grupy Wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 24.03.2014r. w siedzibie PCPR Turek odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniu udział wzięły trzy zawodowe rodziny zastępcze.
Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące obowiązku alimentacyjnego w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ich wzajemnych kontaktów i relacji, kwestie wychowawcze nastoletnich dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.   W trakcie podjętej dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli również tematykę adopcji.
Zgodnie z wcześniejszymi planami i propozycjami składanymi rodzinom zastępczym PCPR w Turku zorganizowało szkolenie dotyczące obszaru współczesnych uzależnień.
Szkolenie to odbyć się ma w dniu 31.03.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku - Sala Solidarności.