Archiwum

Spotkanie grupy wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej

      Dnia 27 kwietnia 2016r. w siedzibie PCPR Turek  odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zawodowe i niezawodowe.
      Podczas spotkania zostały poruszone bieżące problemy edukacyjne dzieci oraz metody wychowawcze sprzyjające uczeniu się. Ponadto poruszono temat kontaktów dzieci przebywających w pieczy z rodziną biologiczną.

Na kolejne spotkanie grupy wsparcia zapraszamy w maju 2016 r.

 

Sporządził: Renata Kopczyk