Archiwum

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

        Dnia 30 marca br. w siedzibie PCPR Turek odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zawodowe, niezawodowe oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.
        Podczas spotkania zostały poruszone bieżące problemy odwołując się do konkretnych sytuacji  z życia.


Na kolejne spotkanie grupy wsparcia zapraszamy w kwietniu 2016r.


Sporządził: Izabela Wozińska