8910 Likwidacja barier architektonicznych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku