8910 Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu... - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku