8910 Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób... - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku