21210 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Turku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku - www.pcpr.turek.pl

Wydarzenia i imprezy współfinansowane ze środków PFRON