0 Klauzula informacyjna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku