Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

wtorek 10 lipiec 2018

    Powiat Turecki informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ". Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

       Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
W związku z powyższym zapraszamy Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku do wzięcia udziału w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” i złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON w terminie do 27 lipca 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Turku, ul. Łąkowa 1.

       Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/