Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

czwartek 07 luty 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 01 lutego 2019 roku  podpisał aneks z Powiatem Tureckim dot. umowy o realizację przez Samorząd powiatowy programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, na okres luty 2019 – styczeń 2020. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji, dla osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.