Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

piątek 07 czerwiec 2019

W związku z występowaniem w ostatnich dniach na terenie kraju sytuacji kryzsowych wynikających z gwałtownych zjawisk atmosferycznych infiormujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada program pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu".

Program stanowi narzędzie do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z postanowieniami programu przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację spowodowaną wystąpieniem żywiołu, rozumianego jako powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne w postaci m.in.: silnych wiatrów, huraganów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, osuwisk terenu, które wystąpiły nagle, niespodziewanie i gwałtownie powodując zagrożenie dla ludności i straty w mieniu w znacznym rozmiarze.

Decyzję o uruchomieniu realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu" w związkiu z zaistnieniem danej sytuacji kryzysowej podejmuje Zarząd PFRON, pod warunkiem uruchomienia pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

W związku z powyższym można zgłaszać do Oddziału wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaistnienie na terenie powiatu tureckiego wymienionych wyżej sytuacji (z podaniem nazwy gminy i rodzaju żywiołu) - uprawni to Fundusz do udzelania pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu.