Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

poniedziałek 11 czerwiec 2018

W dniu 30 maja corocznie obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej właśnie okazji w dniu 8 czerwca odbyło się czwarte spotkanie dzieci, młodzieży i opiekunów rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu tureckiego pod nazwą „Rodzina kredką malowana”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, a miejscem spotkania był rodzinny dom dziecka w Ogorzelczynie.

Udział w nim wzięli zaproszeni goście: Pan Ryszard Bartosik – poseł ziemi tureckiej, Pan Mariusz Seńko – Starosta powiatu tureckiego, Pan Dariusz Kałużny - Wicestarosta powiatu tureckiego, Pan Tadeusz Gebler – przewodniczący rady powiatu tureckiego, radni powiatu tureckiego oraz przedstawiciele Sądu Rejonowego w Turku Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Licznie na spotkanie przybyli rodzice zastępczy, prowadzący rodzinny dom dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych. Nie zabrakło również dyrektora oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, a przede wszystkim dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podczas części oficjalnej głos zabrali Pani Edyta Michalak oraz Pan Mariusz Seńko oraz radni powiatu tureckiego. Były słowa uznania, podziękowania i prezenty. Wszyscy byli pełni podziwu dla osób sprawujących pieczą zastępczą, życząc im jednocześnie dalszych sukcesów w pełnieniu misji, której się podjęli.

Pani Edyta Michalak – dyrektor PCPR w Turku, złożyła podziękowania dla wszystkich rodzin zastępczych za trud i codzienny wysiłek i na ręce Pana Marian Selewskiego przekazała symbolicznego anioła, którego otrzyma również każda rodzina zastępcza.

Pani Edyta Michalak podkreślała istotną rolę rodzinnej pieczy zastępczej, deklarując pomoc i wsparcie dla tych osób. W okresie od kwietnia 2017r do marca 2019r. oferta pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej jest bogatsza dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu pn: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki temu rodziny mogą skorzystać m.in. z poradnictwa psychologicznego, prawnego, zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych czy fizjoterapeutycznych, odbywają się również warsztaty dla dzieci, szkolenia dla rodzin zastępczych czy wyjazdy szkoleniowe.

W związku z tym, iż w 2018r mija 15 lat funkcjonowania rodzinnego domu dziecka, prowadzący rodzinny dom dziecka Pan Marian Selewski, przekazał podziękowania za wieloletnią współpracę, Powiatowi Tureckiemu, Pani Dyrektor PCPR oraz dwóm zaprzyjaźnionym placówkom, a zarząd Stowarzyszenia podarował symboliczną statuetkę prezesowi stowarzyszenia i jednocześnie prowadzącemu rodzinny dom dziecka – Panu Marianowi Selewskiemu. Z tej okazji nie mogło zabraknąć tortu.

Ponadto podczas spotkania zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego pod nazwą „ Rodzina kredką malowana”. Zostało złożonych 25 prac przez dzieci w różnym wieku i tak laureatów wyłoniono w 5 kategoriach wiekowych.

Oto laureaci: Robert Szajrych, Piotr Jeske, Piotr Zajfert, Katarzyna Cajdler, Emilia Klaman. Nagrody laureatom zostały ufundowane przez powiat turecki i posła pana Ryszarda Bartosika.

Dla dzieci najbardziej interesujące okazały się zaproponowane animacja, zabawy i konkursy w część integracyjno- animacyjnej, ale również pokaz judoków trenujących pod okiem Pana Marka Kujawy.

Dorośli natomiast mogli w tym czasie spokojnie napić się kawy obserwując świetnie bawiące się pociechy. Natomiast żeby nie zabrakło wszystkim sił do zabawy i integracji zapewniony był syto zastawiony stół.

Wszystkim dziękujemy za przybycie, wspólną zabawę i miło spędzony czas.

Edyta Michalak Dyrektor PCPR w Turku wraz z pracownikami.