POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

wtorek 09 kwiecień 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby udzielać korepetycji dzieciom znajdującym się w rodzinnej pieczy zastępczej. Miejsce świadczenia wolontariatu - miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.
Gwarantujemy zawarcie porozumienia z wolontariuszem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
📞📞📞📞📞tel 63 280 11 41