Zakończono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

wtorek 13 sierpień 2019

W dniu 12 sierpnia 2019 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Kandydaci w ramach szkolenia uczestniczyli w 13 spotkaniach w łącznym wymiarze 50 godzin dydaktycznych i 10 godzin praktyk. Dziesięcioro uczestników otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.

Zachęcamy w tym miejscu osoby, które jeszcze zastanawiają się nad stworzeniem rodziny zastępczej do kontaktu z naszym Centrum. Uzyskacie Państwo niezbędne informacje związane z rodzinną pieczą zastępczą oraz procedurach kwalifikacji i wymaganej dokumentacji.