Zajęcia z socjoterapii

poniedziałek 07 październik 2019

Od 17 października bieżącego roku godz. 16.30 zaczynamy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR w Turku.
Zajęcia socjoterapeutyczne będą prowadzone w formie zajęć grupowych. Liczba uczestników w grupie socjoterapeutycznej wynosić będzie ok. 10 wychowanków. Czas zajęć socjoterapeutycznych ok 1,5 godziny.