Zajęcia z arteterapii

poniedziałek 07 październik 2019

Rozpoczeliśmy zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR w Turku. Zajęcia odbywają się w 3 grupach wiekowych.
I grupa – 10.10.2019r. (czwartek) godz. 16.30
II grupa – 23.10.2019r. (środa) godz. 16.30
III grupa – 24.10.2019r. (czwartek) godz. 16.30