60 Statut PCPR w Turku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku