5810 Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku - www.pcpr.turek.pl

PFRON