Aktualności
18/04/2024
Nazwa zamówienia: "Usługa wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze - szkolenia grupowe" Rodzaj zamówienia: Usługa. Tryb zamówienia: Tryb…
18/04/2024
Nazwa zamówienia: "Usługa wsparcia rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze - szkolenia grupowe" Rodzaj zamówienia: Usługa. Tryb zamówienia: Tryb…
18/04/2024
Nazwa zamówienia: "Usługa terapeutyczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej" Rodzaj zamówienia: Usługa.…
18/04/2024
Nazwa zamówienia: "Usługa logopedyczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej" Rodzaj zamówienia: Usługa.…
18/04/2024
Nazwa zamówienia: "Usługa psychologiczna wspierająca rozwój i kompensująca opóźnienia dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej" Rodzaj zamówienia: Usługa.…
29/03/2024
SOCJOTERAPIAPobierz
29/03/2024
ARTETERAPIAPobierz
28/03/2024
Grupa ma charakter psychoedukacyjny. Odbiorcami są osoby dorosłe doznające przemocy domowej. Istotą programu jest praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego…
PIK – INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc, bez skierowań dla wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego. Osoby będące w kryzysie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia interwenta kryzysowego:

Osobiście

  • W poniedziałki, środy i piątki
    –  g. 7.30 – 15.30
  • We wtorki  czwartki  
    – g. 10.30-18.30

Telefonicznie  pod nr 63 280 11 39

Telefon zaufania (bezpłatny) – 800-880-111

Elektronicznie na adres: intwerwencja@pcpr.turek.pl

Ponadto informujemy, że co roku PCPR Turek realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Na zajęcia w programie mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które mają trudności z kontrolą emocji, reagują agresją, stosują przemoc wobec najbliższych oraz mają ograniczoną władzę rodzicielską, w szczególności osoby, które są zobowiązane wyrokiem sądu do  udziału w ww. programie.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Współpracujemy z Partnerzy
Skip to content