Aktualności
07/06/2024
Warsztaty arteterapeutyczne   dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – CZERWIEC 2024r. I grupa – 11.06.2024 godz. 15.30 II grupa –11.06.2024 godz.…
07/06/2024
Zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – CZERWIEC 2024r. GRUPA I  – 13.06.2024r. godz. 17.30 GRUPA II  – 20.06.2024r.…
29/05/2024
24/05/2024
Nazwa zamówienia: "Zorganizowanie i przeprowadzenie diagnozy pogłębionej dzieci w zakresie diagnozy FAS/FASD". Rodzaj zamówienia: Usługa. Tryb zamówienia: Do udzielenia przedmiotowego…
24/05/2024
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027”w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu…
22/05/2024
21/05/2024
Nazwa zamówienia: "Organizacja i przeprowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych w postaci…
21/05/2024
Nazwa zamówienia: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w postaci kursu prawa jazdy kat. B".…
PIK – INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc, bez skierowań dla wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego. Osoby będące w kryzysie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia interwenta kryzysowego:

Osobiście

  • W poniedziałki, środy i piątki
    –  g. 7.30 – 15.30
  • We wtorki  czwartki  
    – g. 10.30-18.30

Telefonicznie  pod nr 63 280 11 39

Telefon zaufania (bezpłatny) – 800-880-111

Elektronicznie na adres: intwerwencja@pcpr.turek.pl

Ponadto informujemy, że co roku PCPR Turek realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Na zajęcia w programie mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które mają trudności z kontrolą emocji, reagują agresją, stosują przemoc wobec najbliższych oraz mają ograniczoną władzę rodzicielską, w szczególności osoby, które są zobowiązane wyrokiem sądu do  udziału w ww. programie.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Współpracujemy z Partnerzy
Skip to content