Aktualności
15/09/2022
Warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
Kłopoty ze skupieniem uwagi to poważny problem dzieci i młodzieży we współczesnym, pełnym bodźców świecie. Na szczęście nad koncentracją można…
15/09/2022
Szkolenie dla rodzin zastępczych
Bycie rodzicem zastępczym to odpowiedzialna i ważna rola, jednak obciążona wypaleniem. Dlatego 08 września b.r. odbyło się szkolenie dla rodzin…
15/09/2022
Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień i ich konsekwencji
13 września b.r. od godz. 15.30 odbyły się warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Zostały one poprowadzone przez Panią aspirant…
14/09/2022
Spotkanie grupy wsparcia
Dnia 13.09.2022r. odbyło się trzecie w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych. W spotkaniu uczestniczyły babcie dzieci…
13/09/2022
Informacja o usunięciu awarii
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje, iż awaria sieci telefonicznej i internetowej została zakończona. Wszystkie numery telefonów oraz adresy…
13/09/2022
Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Psycholog w Powiatowym Centrum…
13/09/2022
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi – Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Informacja o wynikach naboruPobierz
13/09/2022
83. rocznica napaści ZSRR na Polskę
06/09/2022
Serdeczne podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Dobrej za wsparcie akcji #rodzinazastępcza 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku kolejny rok kontynuuje akcję promującą rodzicielstwo zastępcze rozpoczętą w 2019r. tj. #rodzinazastepcza. W 2022r.…
06/09/2022
Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Psycholog. Szczegóły naboru znajdują się…
PIK – INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, bez skierowań dla wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego. Osoby będące w kryzysie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa:

  • Osobiście

W poniedziałki i czwartki –  g. 10.30 – 18.30

We wtorki, środy i piątki – g. 7.30-15.30

  • telefonicznie  pod nr 63 280 11 42

Telefon zaufania (bezpłatny) – 800-880-111

Ponadto informujemy, że co roku PCPR Turek realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Na zajęcia w programie mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które mają trudności z kontrolą emocji, reagują agresją, stosują przemoc wobec najbliższych oraz mają ograniczoną władzę rodzicielską, w szczególności osoby, które są zobowiązane wyrokiem sądu do  udziału w ww. programie.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Współpracujemy z Partnerzy
Skip to content