Ostatnie wpisy
Zobacz, co robimy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.
PLATFORMY
Aktualności
07/05/2021
Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów…
05/05/2021
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX…
04/05/2021
Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów…
27/04/2021
Akcja ta ma na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Podczas panującej pandemii jest to dużo trudniejsze niż zwykle. Ale nawet…
26/04/2021
Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów…
26/04/2021
Zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – maj 2021r. GRUPA I – 11.05.2021r. godz. 17.30 GRUPA II – 05.05.2021r.…
23/04/2021
Starostwo Powiatowe w Turku ma zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież z terenu Powiatu Tureckiego do udziału w powiatowym konkursie plastycznym…
22/04/2021
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku informuje,iż dzień 30.04.2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy…
15/04/2021
Informujemy, iż do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ˈ56 znajdującym się…
13/04/2021
PRZYPOMINAMY Akcja ma na celu upowszechnianie informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, szerzenie tej idei, a przede wszystkim pozyskanie kandydatów na…
Współpracujemy z Partnerzy
Skip to content