Aktualności
04/08/2022
Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta…
02/08/2022
Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów
Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3…
29/07/2022
Podziękowania dla Urzędu Gminy Władysławów za wsparcie akcji #rodzinazastępcza
PRZYPOMINAMY Akcja ma na celu upowszechnianie informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, szerzenie tej idei, a przede wszystkim pozyskanie kandydatów na…
26/07/2022
Nowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im…
26/07/2022
Nowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie
Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności…
11/07/2022
Akcja #rodzinazastępcza w Gminie Przykona
Serdeczne podziękowania dla Gminy Przykona za wsparcie akcji #rodzinazastępcza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku kolejny rok kontynuuje akcję promującą…
06/07/2022
Grupa wsparcia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
W dniu 05.07.2022r. odbyło się spotkanie na wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania grup wsparcia dają dzieciom możliwość podzielenia się swoimi…
30/06/2022
Warsztaty dla wychowanków pt. „O niezapomnianej wartości kontaktu Face to Face”
Obecnie coraz więcej nastolatków boryka się z różnorodnymi problemami związanymi z relacjami rówieśniczymi.   Repertuar trudności  jest bardzo zróżnicowany. Od…
29/06/2022
„Dziecko z zaburzeniami więzi w pieczy zastępczej. Zrozumieć i pomóc” – szkolenie dla rodzin zastępczych
Bardzo ważne w kontekście rozwoju młodego człowieka jest wychowanie w bezpiecznym domu wraz z wrażliwymi na jego potrzeby opiekunami. A…
28/06/2022
Świadczenie „Dobry Start” – 300+ w 2022r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przypomina, iż od dnia 1 lipca 2022r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry…
PIK – INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, bez skierowań dla wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego. Osoby będące w kryzysie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa:

  • Osobiście

W poniedziałki i czwartki –  g. 10.30 – 18.30

We wtorki, środy i piątki – g. 7.30-15.30

  • telefonicznie  pod nr 63 280 11 42

Telefon zaufania (bezpłatny) – 800-880-111

Ponadto informujemy, że co roku PCPR Turek realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Na zajęcia w programie mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które mają trudności z kontrolą emocji, reagują agresją, stosują przemoc wobec najbliższych oraz mają ograniczoną władzę rodzicielską, w szczególności osoby, które są zobowiązane wyrokiem sądu do  udziału w ww. programie.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Współpracujemy z Partnerzy
Skip to content