Dział organizacyjny i ds. realizacji programów


Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych


Wnioski na orzecznictwo

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Turnus rehabilitacyjny

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Sprzęt rehabilitacyjny

Usługi tłumacza lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa

Dział finansowo-księgowy


Dział ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej


Program „Dobry Start”

Dokumenty dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka

Dokumenty dla osób usamodzielniających się

Dział ds. pieczy zastępczej


Dział obsługi prawnej


Punkt Interwencji Kryzysowej


Programy


Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Akty wykonawcze


Ustawy