Oferta Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie skierowana jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania i wymagają całodobowej zorganizowanej opieki. Dom przeznaczony jest dla 210 osób.

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego do aktualnego miejsca zamieszkania i złożyć pisemny wniosek o skierowanie do DPS.
2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się         o umieszczenie w DPS i kompletuje dokumenty.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą  oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wpisuje osobę na listę osób oczekujących i w chwili pozyskania wolnego miejsca wydaje decyzję o umieszczeniu.
6.  O terminie umieszczenia w Domu Pomocy powiadamia Dyrektor DPS

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  w Skęczniewie

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie zgodnie z zarządzeniem nr 4/2023 Starosty Tureckiego z dnia 12 stycznia 2023 roku wynosi 5.361,00 zł

Opłatę za pobyt w DPS wnosi mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu.

Do pełnego kosztu utrzymania zobowiązana jest dopłacić gmina, która wystawiła decyzję kierującą i decyzję o odpłatności.

Dane adresowe Domu Pomocy Społecznej

Skęczniew 58,  62-730 Dobra
tel. 63 279 44 70