62-700 Turek, ul. Łąkowa 1
tel. 063 289 24 06, fax. 063 289 22 24
REGON: 311022966, NIP: 668-17-25-172
e-mail: pcpr@powiat.turek.pl

Dyrektor

Edyta Michalak

Dział organizacyjny i ds. realizacji programów

Małgorzata Wojtczak – Kierownik
tel.63/ 289 – 24- 06 wew.37

Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Edyta Raźniewska – Kierownik
tel. 63 / 289-24-06 wew. 35

Andżelika Czaja – Samodzielny referent
tel. 63 / 289-24-06 wew. 36

Zespół ds. pieczy zastępczej 

Sylwia Kucharska – Kierownik Działu
tel. 63 / 289-24-06 wew. 41  

Marzanna Chrostek – Starszy Koordynator
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32  

Kinga Sztrymer – Koordynator
tel. 63 / 289 – 24 – 06 wew. 32

Anna Pakuła –  Koordynator
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32

Izabela Wozińska – Koordynator
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32    

Dagmara Marciniak – Psycholog
tel. 63/289-24-06 wew. 42

Sylwia Markiewicz – Pedagog
tel. 63/289-24-06 wew. 39

Sekretariat

Monika Sznycer
tel. 63 289-24-06, fax 289-22-24 pcpr@powiat.turek.pl

Dział finansowo-księgowy

Agnieszka Józefiak – Główny Księgowy
tel. 63 / 289-24-06 wew. 37

Dział ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej

Paulina Iciek – Inspektor / Pracownik socjalny
tel. 63 / 289-24-06 wew. 31  

Iwona Itczak – Inspektor
tel. 63 / 289-24-06 wew. 31

Dział obsługi prawnej

Anna Szczepocka – Radca prawny
tel. 63 / 289-24-06 wew. 32  

Lokalizacja