62-700 Turek, ul. Łąkowa 1
tel. 063 289 24 06
REGON: 311022966, NIP: 668-17-25-172
e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl

  Dyrektor

  Edyta Michalak

  Dział organizacyjny i ds. realizacji programów

  Małgorzata Wojtczak – Kierownik
  tel.63/ 289 – 24- 06 wew.37

  Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  Edyta Raźniewska – Kierownik
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 35

  Karolina Adamczewska-Zawadzka – Referent

  tel. 63 / 289-24-06 wew. 36

  Andżelika Cebulska – Inspektor

  Zespół ds. pieczy zastępczej 

  Sylwia Kucharska – Kierownik Działu
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 41  

  Marzanna Chrostek – Starszy Koordynator
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 32  

  Kinga Sztrymer – Koordynator
  tel. 63 / 289 – 24 – 06 wew. 32

  Anna Pakuła – Starszy  Koordynator
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 32  

  Sylwia Markiewicz – Pedagog
  tel. 63/289-24-06 wew. 39

  Sekretariat

  Monika Sznycer
  tel. 63 289-24-06, e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl

  Dział finansowo-księgowy

  Agnieszka Józefiak – Główny Księgowy
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 37

  Dział ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej

  Paulina Iciek – Starszy Inspektor
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 31  

  Iwona Itczak – Starszy Inspektor
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 31

  Dział obsługi prawnej

  Anna Szczepocka – Radca prawny
  tel. 63 / 289-24-06 wew. 32  

  Lokalizacja