Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2.    oferta cenowa,
3.    pełnomocnictwo (dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika) wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
4.    oświadczenie o konieczności skorzystania z usług tłumacza języka migowego zgodnie z wzorem załącznika (dotyczy A3)