Moduł I

II Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Wymagane załączniki 1.    orzeczenie o znacznym (lub orzeczenie równoważne), lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności  
2.    akt urodzenia dziecka – jeżeli wniosek dotyczy dziecka
3.    dokument stanowiący opiekę prawną – jeżeli wniosek dotyczy osoby pozostającej pod opieką prawną
4.    oferta cenowa
5.    zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
6.    pełnomocnictwo  – dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika, wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
7.    fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności
8.    zaświadczenie lekarskie od specjalisty w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dysfunkcją obu kończyn górnych – zgodnie z wzorem załącznika
9.    zaświadczenie lekarskie (okulista) – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O oraz obligatoryjnie w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu wzroku – zgodnie z wzorem załącznika (obszar B1)