Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze np.:

 • zawarcie małżeństwa, rozwód, separacja,
 • adopcja,
 • alimenty,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie ojcostwa.

Zabezpieczenia społeczne np.:

 • pomoc społeczna,
 • ochrona zdrowia,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • zasiłki.

Ochrona praw lokatorów.

Poradnictwo nie obejmuje np.:

 • prawa spadkowego,
 • podziału majątku (w tym podziału majątku po rozwodzie),
 • sporów sąsiedzkich,
 • prawa karnego i o wykroczenia,
 • spraw dotyczących zadłużeń wobec banków,
 • sporów z urzędami np. pozwolenie na budowę, legalizacja samowoli,
 • odpowiedzialność za długi,
 • rozgraniczenia nieruchomości, wydania nieruchomości.