Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż rodziny zastępczej oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mają możliwość skorzystania z pomocy wolontariuszy w ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami osoby, które chcą poświecić swój wolny czas innym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

U nas też możesz zostać wolontariuszem! 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku:
Panią Sylwia Kucharską
Panią Marzanną Chrostek
Panią Renatą Kopczyk
pod nr telefonu 63 280 11 39