Lista danych kontaktowych, gdzie można uzyskać pomoc:

063/ 19 473 – Telefon Zaufania działający przy Ośrodku Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku), czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.15 – 17.00.

116 123 – Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, czynny codziennie w godzinach 14.00 – 22.00.

– 116 111 – Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny codziennie w godzinach 14.00 – 2.00.

800 100 100 –Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00.

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania, czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00.

– 801 889 880 – Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, czynny codziennie, w godzinach 17.00-22.00.

– 801 888 448 – Ogólnopolski Anonimowy Telefon zaufania HIV/AIDS, czynny w dni robocze w godzinach 9.00-21.00.

– 800 12 00 02 –Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, czynny całą dobę.

22 / 250 63 12 – Telefoniczne Konsultacje dla Specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ”Niebieska Linia”, czynny w środę w  godzinach 10.00-13.00

SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) – Konsultacje dla osób głuchych i niedosłyszących w zakresie przemocy, czynny w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00. Dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

– 800 120 002 – Telefoniczne konsultacje w języku angielskim i rosyjskim w zakresie przemocy w  rodzinie, czynny:

w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 – konsultacje w języku angielskim,

w każdy wtorek od godziny 18.00 do 22.00 – w języku rosyjskim.