Informacje dla niepełnosprawnych  Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje powiatowy/miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
a) wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
b) aktualne orzeczenie,
c) jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotyczy osób powyżej 16 roku życia),
d) kserokopię dowodu osobistego - strony z danymi osobowymi oraz adresem zameldowania (w przypdku osób poniżej 18 roku zycia dowód osobisty jednego z opiekunów).

W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.

Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeżeli może to ułatwić danej osobie korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328).
  •  
wersja do druku 


Pobierz pliki
   Nazwa plikuOpis:Waga:
   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.32MBPobierzBiuletyn Informacji Publicznej    Starostwo Powiatowe w TurkuInformacje o PCPR  -  Realizacja zadań  -  Komunikaty  -  Programy, plany  
Informacje dla niepełnosprawnych  -  System pieczy zastępczej   -  Wsparcie i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej  -  AKTYWNY SAMORZĄD  -  Ważne dokumenty  -  Wnioski do pobrania