Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,


Wymagane załączniki

  1. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  2. oświadczenie o miejscu zamieszkania – zgodnie z wzorem załącznika
  3. oferta cenowa,
  4. zaświadczenie o zatrudnieniu (dokument potwierdzający działalność gospodarczą lub działalność rolniczą) – bezwzględnie dotyczy osób w wieku emerytalnym – zgodnie z wzorem załącznika
  5. pełnomocnictwo  – dotyczy Wnioskodawcy, który występuje przez pełnomocnika, wraz z pisemnym Oświadczeniem pełnomocnika – sporządzonym zgodnie z wzorem załącznika
  6. w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdy przyczyna wydania orzeczenia jest inna niż 04-O – zaświadczenie lekarskie (specjalista okulista) – zgodnie z wzorem załącznika