Archiwum

Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia dostępności infrastruktury, dóbr, produktów oraz usług publicznych na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami...

poniedziałek 21 styczeń 2019

Szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pt. „ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKA ROLĄ RODZICA ZASTEPCZEGO CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI"

poniedziałek 10 grudzień 2018